ЛИЧНА КАРТА ОПШТИНЕ

 

Након добијања статуса града и поделе на две општине (Ниш и Нишка Бања), Скупштина града Ниша је 2002. године доношењем новог Статута града променила број организационих јединица са две на пет, тј. дотадашљу општину Ниш поделила на четири нове градске Општине: Медиана, Палилула, Црвени Крст и Пантелеј. Након локалних избора у Републици Србији, одржаних у септембру и октобру месецу 2004. године, конституисане су нове Градске општине.

Површина: 181,53 км
Број становника: 33 452
Структура: 23 сеоске и 3 градске јединице месне самоуправе.


ГО Црвени Крст заузима северозападни део подручја Ниша и простире се од реке Нишаве на север где се граничи са општином Алексинац. На западу се наслања на општину Мерошина а на истоку се граничи са ГО Пантелеј.

Заузимајући скоро трећину површине града Ниша, ГО Црвени крст припада највећи број нишких села (23) али и најмањи број становника (око 15% становништва града. На територији општине налази се целокупна северно-западна индустријска зона Ниша са многобројним привредним субјектима различитог профила. Овако изразито структуруисану Општину, привредом са једне и селом са друге стране, карактерише апсурд да има веома лошу (окскудну) комуналну инфраструктуру.

____________________________________


Градско подручје, наслоњено на село великог атара, велики саобраћајни чвор и индустријска зона представљају немерљив развојни потенцијал за ову Општину.

Становништво: У градском делу општине живи 8 882 становника углавном у породичним кућама. Скоро трећину овог броја чине припадници Ромске националне заједнице настањени углавном у МК 12. фебруар. Остатак од 24 530 становника живи у 23 села.

Привреда: Привреда ГО Црвени Крст описана бројевима изгледа овако: 845 предузећа, установа и других правних лица и 672 радње.
Obzirom da cifre ne kazuju mnogo treba naglasiti da na teritoriji Opštine posluju veliki privredni subjekti kao što su: Fabrika duvana – Niš, deo Mašinske industrije Niš, Fabrika pumpi “Jastrebac”, veletrgovine “Tempo”, Impeks promet, “Miloščić” Resor, Balkan, Belvit, Pakom…
Можда рашчлањавање по делатностима говори више о структури привреде Општине. Од 845 предузећа и установа 114 их је у области индустрије и рударства, 19 у грађевинарству, 345 у трговини, 37 у занатству и личним услугама...

Саобраћај: Ако се узме у обзир да кроз Општину пролази коридор 10 и железничка пруга ка Београду и Зајечару, као и то да је у њој стационаран аеродром "Константин Велики" јасно је са каквим саобраћајним потенцијалом располаже ГО Црвени Крст. Овакав квалитет и квантитет саобраћајне инфраструктуре умногоме може утицати на развој привреде Општине.

Туризам: Главни туристички потенцијал ГО Црвени Крст у наредном периоду требало би да буде Бања Топило. Ово бањско-лечилишно насеље са веома квалитетним гео-термалним потенцијалом познато је одавно и надалеко али не у довољној мери. Ова бања, по потенцијалима изнад Нишке и других бања у Србији, нема готово никакву инфраструктуру.

_____________________________________


Улагањем у инфраструктуру Топила, као и маркетиншку презентацију ове бање, могао би се у многоме постићи развој како Општине, тако и самог Ниша.

_____________________________________


Комунална инфраструктура: треба отворено рећи да је ниво комуналне изграђености Општине, у сваком смислу, веома лош. Почев од градског подручја које има веома лошу канализациону мрежу (тамо где она постоји), на сеоском подручју је слика драстично лошија. Мора се признати да још увек постоји одређени број села која немају решено снадбевање здравом пијаћом водом, канализациона мрежа уопште не постоји, многа села немају телефонски саобраћај, много је неасфалтираних улица.

Образовање: На простору Општине налази се седиште Нишког Универзитета са три техничка факултета: Електронским, Грађевинско-архитектонским и Машинским.