Мирјана Лапајне,инжењер електротехнике

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: привреда и сарадња са другим градским општинама. 
Рођена 07.10.1951. године у Нишу. Основну, средњу и вишу електротехничку школу завршила је у Нишу. Стручна знања и искуство усавршила је на пословима у ЕИ Ниш. Удата, мајка двоје деце. У претходном мандату 2008-2012 успешно је обављала дужност одборника, шефа одборничке групе, а од почетка 2010. године је члан Већа Градске општине Црвени Крст - Ниш. У ПУПС-у је тренутно председник Општинског одбора Црвени Крст – Ниш.

Јелена Мадићдипломирани филолог за српски језик и књижевност

Члан општинског Већа Градске општине Црвени крст, за подручја: клтура и образовање.

Рођена је 01.01.1979. године у Београду.
Основну и средњу музичку школу „Станислав Бинички“ завршила је у Лесковцу.
Филозофски факултет завршава у Нишу и стиче звање дипломирани филолог за српски језик и књижевност.
Након волонтирања од годину дана у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу успешно полаже стручни испит из библиотечко-информационе делатности.
Што се тиче радног искуства иза ње је рад у неколико основних школа као професор српског језика. Као библотекар је радила у Високој школи струковних студија бизниса „Бизнис“ Ниш.
У току рада савладала је обуке стручног усавршавања које је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и обуке које је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Удата је и мајка двоје деце.

Милош Ђорђевић,дипломирани правник

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: омладина и спорт.
Рођен  21.07.1989. године у Нишу са пребивалиштем у Сечаници. Основну школу завршио је у Грејачу, средњу административно- биротехничку у Нишу. Правни факултет у Нишу уписао је 2008 г. Од 2009-2011 г.  био председник студентске организације која је бројала преко 300 чланова. Учествовао у многим пројектима који су значајни за развој и унапређење студентског живота и побољшања услова студирања. 2015 г. децембра месеца завршио факултет. Почевши од 2014 г радио у ЕПС

Бранко Ђорђевић,мастер економског индустријског менаџмента

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: комунална делатност и урбанизам.
Рођен дана 03.04.1979. године у Нишу. Завршио је основну и средњу Електротехничку школу у Нишу. Стекао је звање машинског инжињера 2004. године, смер хидроенергетика. Завршио је специјалистичке студије Високе школе за менаџмент у саобраћају – смер право и безбедност, као и мастер Економског индустријског менџмента. Ожењен је и отац троје деце. Бавио се приватним бизнисом од 2003. године. Од 2004. до 2011. године био је власник и директор ауто сервиса "Ауто центар Ђорђевић". Од 2012. године је одборник у ГО Црвени Крст и председник Комисије за област комуналних послова. 2013. године изабран је за члана Већа ГО Црвени Крст као ресорно задужен за комуналне послове и инфраструктуру што је обављао са завидним успехом. У периоду од 2012-2015. године био је на функцији председника Управног одбора Фонда за самофинансирање и заједничке потребе грађана.

Небојша Нешић,машински инжењер

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: пољопривреда и заштита животне средине.
Рођен је 1.2.1962. год. у Нишу. Основну школу је завршио у ОШ „Моша Пијаде“ а средњу у Гимназији „Светозар Марковић“. Одслужио војни рок. Завршио вишу машинску школу и стекао звање машински инжењер. Живи у Поповцу.  Поуздан, вредан и поштен радник, запослен у ЈП“Нишстан“. Дугогодишњи активиста друштвених, културних и спортских организација младих.У ФК Будућност – Поповац обавља дужност генералног секретара. Члан СПС од оснивања. У више изборних циклуса кандидат за одборника Града Ниша и Градске општине Црвени Крст.