Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404-562/2020-02

Предмет јавне набавке : Набавка ел. енергије

Врста набавке : мале вредности

Редни број набавке: 404 -552/2020-02

Предмет јавне набавке : услуга одржавања хлоринаторских станица зa хлорисање воде за пиће

Врста набавке : Мале вредности

Редни број набавке: 404-549/2020-02

Предмет јавне набавке : Поправка службених возила

Врста набавке : Мале вредности

Редни број набавке: 404-548/2020-02

Предмет јавне набавке : Средства за одржавање хигијене службених просторија

Врста набавке : јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 1395/2019-02

Предмет јавне набавке : Обука административних сарадника за пројекат "Клуб за запошљавање Рома"

Врста набавке : мале вредности