Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -1271/2018-02

Предмет јавне набавке : Репрезентација

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -1195/2018-02

Предмет јавне набавке : Услуге мобилне телефоније

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 - 961/2018-02

Предмет јавне набавке : Gеодетске услуге – утврђивање локација објеката на јавним површинама у насељеним местима на територији Градске општине Црвени Крст

Врста набавке : Јавна набавка

Редни број набавке: 404 -915/2018-02

Предмет јавне набавке : Набавка грађевинског материјала

Врста набавке : Јавна набавка мале вредностиРедни број набавке: 404–773/2018-02

Предмет јавне набавке : Услуге Штампања

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности