Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404-128/2019-02

Предмет јавне набавке : Поправка службених возила за потребе општине

Врста набавке : Услуге

Редни број набавке: 404-125/2019-02

Предмет јавне набавке : Средства за одржавање хигијене просторија

Врста набавке : Јавна набавка добара

Редни број набавке: 404 -101/2019-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ГОРИВА

Врста набавке : Javna nabavka male vrednosti dobara

Редни број набавке: 404 - 72/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуга одржавања хлоринаторских станица зa хлорисање воде за пиће

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-1310/2018-02

Предмет јавне набавке : Теретана на отвореном

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности