Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404-1375/2019-02

Предмет јавне набавке : Одржавање web сајта

Врста набавке : мале вредности

Редни број набавке: 1268/2019-02

Предмет јавне набавке : Припрема тендерске документације за пројекат "Клуб за запошљавање Рома"

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-1220/2019-02

Предмет јавне набавке : Кетеринг

Врста набавке : јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -1002/2019-02

Предмет јавне набавке : Грађевински Материјал

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -964/2019-02

Предмет јавне набавке : Репрезентација

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности